Partner Rankingu Liceów

Jubileuszowa gala Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy 2018

10 stycznia w samo południe we wspaniałej Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Jak co roku, było to prawdziwe święto polskiej edukacji, na które przybyli dyrektorze, nauczyciele i uczniowie z ponad 50 najlepszych liceów i techników z całej Polski. Nagrodzonym szkołom gratulowali m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy OKE, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Szkoły na wagę złota

Dwudziesty, jubileuszowy Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest szczególny ze względu na „okrągłą” rocznicę powstania jego pierwszej edycji. Natomiast pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach z ekspertami. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich, wykonana pod nieprzypadkowym kątem.

Czytaj więcej...

Radość uczenia

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie od kilkunastu lat zaliczane jest do najlepszych liceów w Polsce i wielokrotnie zdobywało tytuł najlepszego. Co jest kluczem do sukcesu? Zdolni i pracowici uczniowie? Współpraca z uczelniami ze Szczecina i Warszawy? Aktywny udział w olimpiadach przedmiotowych? W każdej z tych odpowiedzi kryje się cząstka prawdy, ale najistotniejsze jest zaangażowanie i pasja, którą cechują się tutejsi nauczyciele.

Czytaj więcej...

Uczmy się u najlepszych

Jakość szkoły od dawna stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko uczniów i rodziców, ale także społeczności lokalnych, społeczeństwa i państwa. Co najmniej od czasów Jana Zamoyskiego wiemy, że od tego, jaką będzie szkoła, zależy powodzenie indywidualne, ale też sukces zbiorowy. Obecnie uczyć dobrze oznacza w szczególności dobrze przygotowywać do tych warunków, jakie przyniesie przyszłość.

Czytaj więcej...

Jak to było w 20-leciu

Dużo to czy mało? Ósmoklasiści z 1999 roku, którzy jako pierwsi  mogli skorzystać  z naszych obliczeń, są już dzisiaj w średnim wieku. Po nich każdy z kolejnych dziewiętnastu roczników uczniów wybierających szkołę miał pewność, że może sięgnąć po najnowsze tabele i wykazy. Może więc bardziej od dwudziestej rocznicy rankingu cenniejsza jest jego cykliczność i stałość. 

Czytaj więcej...

Politechnika Warszawska – tu marzenia stają się rzeczywistością

Studia to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu: ogrom wiedzy, którą można zdobyć, przyjaźnie na całe życie, a także niezapomniane przygody. O studiach na Politechnice Warszawskiej krąży wiele historii, a jak jest tak naprawdę? „Podobno na Politechnikę Warszawską trudno się dostać” – słyszymy na spotkaniach z kandydatami podczas targów edukacyjnych i prezentacji. Jeśli zdasz maturę na przyzwoitym poziomie, to o miejsce na PW nie powinieneś się martwić.

Czytaj więcej...

Nauka, prestiż, innowacje! Dlaczego warto studiować na Politechnice Śląskiej?

Ponieważ jest to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, zlokalizowana w sercu przemysłowego obszaru zaawansowanych technologii m.in. z branży IT, samochodowej, biomedycznej oraz w otoczeniu wielu jednostek badawczo-rozwojowych. Znakomita kadra prowadzi tu badania naukowe i dydaktykę na najwyższym poziomie.  Uczelnia w 2016 roku zajęła 4 miejsce w rankingu kształcenia na kierunkach inżynierskich. Zajęcia odbywają się w stale modernizowanych pracowniach i laboratoriach, często wyposażanych przez partnerów przemysłowych.

Czytaj więcej...

Fundatorzy nagród