Partner Główny Rankingu

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018

2018 Nazwa szkoły WSK
51VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja60.01
52II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie60.00
53III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza59.82
54III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej59.71
55I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego STO59.65
56Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny59.63
57Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata59.43
58XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja59.39
59I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa59.22
60XII LO im. Marii i Georga Dietrichów59.19
61XL LO z Oddz. Dwujez. im. Stefana Żeromskiego59.03
62CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki58.80
63VII LO im.Juliusza Słowackiego58.62
64LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego58.51
65XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela58.45
66I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego58.25
67II LO im. Króla Jana III Sobieskiego57.90
68Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida57.84
69LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego57.76
70XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a57.40
71I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika57.23
72VI LO im. Wacława Sierpińskiego57.21
73Gdańskie Liceum Autonomiczne57.20
74I Społeczne LO im. Unii Europejskiej56.99
75II Prywatne Liceum Ogólnokształcące56.98
76XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego56.88
77Katolickie LO im. Jana Pawła II56.75
77VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego56.75
79IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki56.72
79Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH56.72
81XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti56.64
82V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka56.56
83I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego56.36
84II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego56.26
85IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica56.16
86III LO im. Bohaterów Westerplatte56.01
87XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego55.98
88I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois55.97
89I LO im. Karola Marcinkowskiego 55.53
89LO nr IX im. Juliusza Słowackiego55.53
91II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego55.26
92Klasyczne LO im. ks. St. Konarskiego 55.18
93Społeczne Liceum Ogólnokształcące55.08
94II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego55.01
95I Społeczne Liceum Ogólnokształcące54.89
96II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Pniewskiego54.83
97XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej54.72
98I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki54.71
99I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego54.65
100I LO im. E. Dembowskiego w ZSO nr 1054.48
100VIII LO z Oddz. Dwujęz. im. M. Skłodowskie-Curie54.48

Fundatorzy nagród