Partner Rankingu Techników

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

„Żmichowska” – nowoczesna tradycja

Nasza szkoła istnieje już 98 lat. Jej patronka – Narcyza Żmichowska – w XIX wieku uczyła dziewczęta niezależności myślenia i samodzielności w działaniu. Do dziś jest to placówka nowoczesna, otwarta na świat, w której panuje wyjątkowa atmosfera. Szkoła jest położona w centrum miasta, w starej kamienicy niedaleko Łazienek Królewskich.

W roku szkolnym 2018/19 proponujemy kandydatom naukę w sześciu klasach pierwszych: w dwóch klasach dwujęzycznych polsko-francuskich oraz w czterech klasach ogólnodostępnych.

Nauczane języki to angielski, francuski i hiszpański.

Urozmaicona oferta przedmiotów rozszerzonych pozwala wybrać coś dla siebie zarówno miłośnikom humanistyki, jak i przyrodnikom.

Nasze klasy pierwsze:

I Ahumanistyczna z edukacją teatralną – podstawy edukacji teatralnej; pierwszy przedmiot rozszerzony: historia lub geografia; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język polski, historia sztuki lub język łaciński i kultura antyczna; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony, drugi język odpowiednio: francuski lub angielski

I Bpolitechniczna – pierwszy przedmiot rozszerzony: matematyka lub biologia; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia lub chemia; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony; drugi język odpowiednio: francuski lub angielski; zajęcia laboratoryjne i warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej; rysunek architektoniczny dla chętnych

I Cprzyrodnicza – dwujęzyczna z językiem francuskim; pierwszy przedmiot rozszerzony: matematyka; drugi przedmiot rozszerzony: biologia lub geografia; trzeci przedmiot rozszerzony: fizyka lub chemia; drugi język: angielski lub hiszpański, laboratorium biochemiczne

I D – humanistyczna z edukacją filmową – podstawy edukacji filmowej; pierwszy przedmiot rozszerzony: historia lub geografia; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język polski, historia sztuki lub język łaciński i kultura antyczna; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony, drugi język odpowiednio: francuski lub angielski

I Ldwujęzyczna humanistyczna dla przyszłych prawników i lingwistów; dwujęzyczna z językiem francuskim; pierwszy przedmiot rozszerzony: język polski; drugi przedmiot rozszerzony: historia lub geografia; trzeci przedmiot rozszerzony: historia sztuki, wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna; drugi język: angielski lub hiszpański

I Ebiologiczno-chemiczna klasa przygotowująca do studiów medycznych; pierwszy przedmiot rozszerzony: biologia lub matematyka; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia lub chemia; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony; drugi język odpowiednio: francuski lub angielski; laboratorium biochemiczne

Dla uczniów zainteresowanych ekonomią zostanie utworzona „Grupa uniwersytecka” pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkoła bez granic

W „Żmichowskiej” można rozwinąć różnorodne talenty. Poznawaniu świata najlepiej służy biegłość w językach obcych. Solidnie można tu rozwinąć znajomość języka angielskiego, co potwierdzają znakomite wyniki matur. Naszą specjalnością jest język francuski, nauczany na różnych poziomach, w klasach dwujęzycznych i zwykłych. Wśród kadry nauczycielskiej są rodowici Francuzi. Dzięki wysokim kompetencjom nauczycieli oraz nowoczesnym i skutecznym metodom nauczania, uczniowie uzyskują świetne wyniki na egzaminie maturalnym oraz w Olimpiadzie Języka Francuskiego. Szkoła została objęta patronatem Ambasady Francji i zdobyła znak jakości Label FrancEducation, którym legitymuje się tylko 5 szkół w Polsce.

Młodzież, przygotowana językowo do kontaktów międzynarodowych, uczestniczy w wymianach ze szkołami we Francji i Belgii, zwiedza muzea w Niemczech i na Wyspach Brytyjskich. Nauczyciele poszerzają kompetencje uczniów podczas wycieczek i obozów naukowych, lekcji muzealnych, spotkań ze świadkami historii, realizując projekty tematyczne, ale też wdrażając do rzetelnych studiów nad tekstami źródłowymi.

W szkole realizowane są projekty unijne: „CIVIC”, „MathsEnJeans”, „Maths&Languages”.

Doskonałe położenie szkoły pozwala na systematyczną współpracę z Muzeum Łazienki Królewskie, z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warszawskim. Uczniowie korzystają z wykładów, wystaw i specjalnych zajęć w małych grupach, organizowanych przez te znakomite instytucje naukowe.

Jesteśmy jedną z niewielu szkół, które proponują w ofercie rozszerzenie z języka łacińskiego, tak bliskiego prawnikom i medykom. Uczniowie, którzy uczestniczą w tych zajęciach, odnoszą liczne sukcesy w Olimpiadzie Kultury Antycznej i Języka Łacińskiego.

Wszechstronna edukacja i otwarcie na świat sprawiają, że absolwenci „Żmichowskiej” chętnie równie chętnie jak krajowe, wybierają studia zagraniczne, m.in. romanistykę w Oksfordzie, biotechnologię w Paryżu, informatykę w Montpellier czy sztuki piękne w Lozannie.

Twórcza energia

Uczymy twórczego myślenia i działania. To właśnie u nas można rozwinąć teatralne (aktorskie, reżyserskie) pasje. Podczas Dni Literatury, organizowanych przez uczniów i nauczycieli już od 20 lat, młodzież prezentuje spektakle, filmy, bierze udział w wykładach prowadzonych przez naukowców z warszawskich uczelni, pisarzy i dziennikarzy, a także samodzielnie przygotowuje prelekcje, wywiady oraz moderuje dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Inny projekt to Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska – TFAŻ. W tym roku odbędzie się jego 13. edycja. Jest to największa impreza przygotowywana przez uczniów. Na trzy dni trwania festiwalu szkoła staje się prawdziwym centrum sztuki teatralnej.

Uczniowie o zainteresowaniach przyrodniczych organizują pokazy doświadczeń, konkursy i wystawy w trakcie szkolnego Dnia Nauk Ścisłych. Pasjonaci matematyki prezentują wyniki swojej pracy na międzynarodowych konferencjach w projektach: „Math en jean” i „Maths&Languages”.

Natomiast projekt „CIVIC” pozwala rozwijać kompetencje obywatelskie młodzieży oraz służy poznawaniu i promowaniu wartości europejskich przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i użyciu nowych technologii.

Wiosną, w ramach rekolekcji wielkopostnych, od 16 lat realizujemy interdyscyplinarny projekt Szkoła Radości. Przez trzy dni po spotkaniach typowo rekolekcyjnych, szkoła zamienia się w festiwal różnorodnych propozycji warsztatów, dyskusji, wydarzeń kulturalnych, np. spektakli, akcji charytatywnych i zajęć praktycznych.

Atmosfera wzajemnej życzliwości, szacunku i współpracy panująca w szkole, tak ceniona przez uczniów, jest efektem bogatej oferty działań pozalekcyjnych.

Warto więc uczyć się w „Żmichowskiej”. Warto stać się częścią miejsca, w którym tradycja miesza się ze współczesnością, nauka ze sztuką, a wszystko ma francuski sznyt.

Fundatorzy nagród