Partner Rankingu

Brawa dla najlepszych!

Były dyplomy, gratulacje, pamiątkowe zdjęcia, a nawet deszcz confetti na zakończenie uroczystości: tak wyglądał 21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, który odbył się 10 stycznia w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie. Najlepszym szkołom z całej Polski gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast, reprezentanci władz oświatowych. 

Laureaci – przedstawiciele kilkudziesięciu liceów i techników – przyjechali z całej Polski. Niektórzy, jak uczniowie Technikum Informatycznego z Pucka, wyruszyli o świcie, żeby zdążyć na uroczystość. Wśród nagrodzonych były zarówno szkoły z długą rankingową historią, jak i debiutanci. Wszystkich łączy jakość nauczania, entuzjazm nauczycieli i uczniów. - Dobra szkoła to taka, do której i nauczyciel, i uczeń przychodzi z przyjemnością – podkreśliła Regina Lewkowicz, dyrektorka zwycięskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. – Cieszę się, że do tradycyjnych sukcesów warszawskich liceów dodaliśmy pierwsze w kraju miejsce dla technikum – dodał Sławomir Kasprzak, dyr. Technikum Mechatronicznego nr 1 w ZSLiT w Warszawie (szkoły, która po raz pierwszy znalazła się na najwyższym podium ogólnopolskiego rankingu). Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbyło się 10 stycznia w Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie. Dziękujemy Gospodarzom za znakomity finał podsumowujący całoroczną pracę szkół!

Zainteresowanych tegorocznymi wynikami aż 1500. najlepszych w kraju szkół średnich zapraszamy na strony:

www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl

Czytaj więcej...

Staszic - następne pokolenie

I miejsce w Polsce

Dobra szkoła to miejsce, do którego i uczniowie i nauczyciele przychodzą z przyjemnością – twierdzi dyrektor Regina Lewkowicz. Ale przecież przepis na dobrą szkołę nie może być aż tak prosty. A może jednak?

Czytaj więcej...

Radość uczenia

II miejsce w Polsce

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie od kilkunastu lat zaliczane jest do najlepszych liceów w Polsce i wielokrotnie zdobywało tytuł najlepszego. Co jest kluczem do sukcesu? Zdolni i pracowici uczniowie? Współpraca z uczelniami ze Szczecina i Warszawy? Aktywny udział w olimpiadach przedmiotowych? W każdej z tych odpowiedzi kryje się cząstka prawdy, ale najistotniejsze jest zaangażowanie i pasja, którą cechują się tutejsi nauczyciele.

Czytaj więcej...

Giganci z kagankiem

III miejsce w Polsce

Zazwyczaj szkoła jest jak tramwaj – jeden wsiadł, już wysiadł, ale zaraz zjawia się następny. I każdemu trzeba ten „bilecik” skontrolować. Zazwyczaj. Bo V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie odbiega od tego wzorca. Odnoszę wrażenie, że nasza szkoła to jest w dużej mierze taka rodzina: lubimy się nawzajem, nauczyciele uczniów, uczniowie nauczycieli, bez udawania, i lubimy ze sobą przebywać – tłumaczy dyrektor Stanisław Pietras (na zdjęciu).

Czytaj więcej...

Doskonałość mimo wszystko

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że organizowany po raz kolejny przez „Perspektywy” Ranking Liceów i Techników to zinstytucjonalizowany element krajowego systemu szkolnego. Będąc swoistą instytucją, Ranking oddziałuje na funkcjonowanie szkół przez sam fakt istnienia.

Czytaj więcej...

Vistula uczelnia przyszłości

Partner Rankingu

Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmują młodzi ludzie. Od tego, w dużej mierze, zależy ich rozwój i kariera. Grupa Uczelni Vistula – to prestiż, innowacyjny model kształcenia, wysoki poziom i orientacja na praktykę. GUV wyczuwa puls świata. Przygotowuje młodych ludzi do przyszłości. Chce być uczelnią dla tych, którzy mają ambicję zdobywać wiedzę i świat.

Czytaj więcej...

UAM stawia na współpracę z najlepszymi szkołami średnimi

Partner Rankingu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z wiodących uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia jest częścią szerszego środowiska edukacyjnego, a co za tym idzie współpracuje z najlepszymi szkołami przygotowującymi kandydatów i przyszłych studentów. UAM proponuje szkołom średnim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, udział w licznych przedsięwzięciach rozwijających wiedzę i zainteresowania. Propozycje mają różnorodny charakter, m.in. naukowy, popularyzatorski, kulturalny, edukacyjny. Posiadając odpowiednią infrastrukturę oraz kadrę naukową, uczelnia jest w stanie zapewnić współpracę na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Czytaj więcej...

UWM Studia w dobrym klimacie!

Partner Rankingu

Nowoczesne laboratoria, sale wykładowe, silna kadra i przepiękny kampus to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Największa uczelnia na Warmii i Mazurach łączy wysoki poziom kształcenia z komfortem nauki i studenckiego życia. Wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest Kortowo – jedno z najpiękniejszych miasteczek akademickich w Europie. Kampus położony jest na 230 ha, wśród zieleni i jezior. Najstarsza część Kortowa pochodzi z końca XIX wieku i została objęta nadzorem konserwatorskim.

Czytaj więcej...

Fundatorzy nagród