Partner Główny Rankingu

Ranking Szkół Olimpijskich 2019 - metodologia

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 54 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W rankingu uwzględniono również 14 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku tych olimpiad pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

Przejdź do rankingu

Wykaz olimpiad 2019

zwalniających z egzaminu maturalnego (Z), pozostałych olimpiad (P), które zostały uwzględnione w Rankingu Liceów i Techników 2019.

 1. Olimpiada Artystyczna (Z)
 2. Olimpiada Biologiczna (Z)
 3. Olimpiada Chemiczna (Z)
 4. Olimpiada Filozoficzna (Z)
 5. Olimpiada Fizyczna (Z)
 6. Olimpiada Geograficzna  (Z)
 7. Olimpiada Historyczna (Z)
 8. Olimpiada Informatyczna (Z)
 9. Olimpiada Języka Angielskiego (Z)
 10. Olimpiada Języka Białoruskiego (Z)
 11. Olimpiada Języka Francuskiego (Z)
 12. Olimpiada Języka Łacińskiego (Z)
 13. Olimpiada Języka Niemieckiego (Z)
 14. Olimpiada Języka Rosyjskiego (Z)
 15. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Z)
 16. Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego (Z)
 17. Olimpiada Matematyczna (Z)
 18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Z)
 19. Olimiada Wiedzy o Rodzinie (P)
 20. Olimpiada Astronomiczna (P)
 21. Olimpiada Cyfrowa (P)
 22. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (P)
 23. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (P)
 24. Olimpiada Logistyczna (P)
 25. Olimpiada Medialna (P)
 26. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (P)
 27. Olimpiada Przedsiębiorczości (P)
 28. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna (P)
 29. Olimpiada Techniki Samochodowej (P)
 30. Olimpiada Teologii Katolickiej (P)
 31. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (P)
 32. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (P)
 33. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" (P)
 34. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (AGH) (P)
 35. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (P)
 36. Olimpiada Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" (P)
 37. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (P)
 38. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (P)
 39. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich (P)
 40. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (P)
 41. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży (P)
 42. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (P)
 43. Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (P)
 44. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (P)
 45. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie (P)
 46. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (P)
 47. Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (P)
 48. Olimpiada Wiedzy o Prawie (P)
 49. Olimpiada Wiedzy o Turystyce (P)
 50. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (P)
 51. Olimpiada Wiedzy o Żywności (P)
 52. Olimpiada Wiedzy Technicznej (P)
 53. Olimpiada Zawodowa "Buduj z pasją" (P)
 54. Olimpiada Znajomości Afryki (P)

 

Dodatkowo w Rankingu uwzględniono wyniki 14 olimpiadmiędzynarodowych**:

 1. Baltic Regional Geography Olympiad
 2. Bałtycka Olimpiada Informatyczna BOI
 3. Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt
 4. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna
 5. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna
 6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna
 7. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Portugalia
 8. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
 9. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 10. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna
 11. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 12. Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 13. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej CEOI
 14. Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna

Wprowadzenie RODO zaowocowało nieoczekiwanymi problemami z uzyskaniem wyników olimpiad. Danych o liczbie laureatów i finalistów (nie prosiliśmy o ich nazwiska) odmówiły nam: Olimpiada Logistyczna, Olimpiada Zawodowa „Buduj z pasją”, Olimpiada Medialna i Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Dane o tych olimpiadach pozyskiwaliśmy dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio w szkołach, jednak mogą one być niepełne i nie uwzględniać wszystkich sukcesów.

Fundatorzy nagród