Partner Rankingu

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
351I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza40.42
352II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego40.39
353VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej40.34
354Katolickie LO im. św. Stanisława Kostki 40.30
355I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego40.27
356I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego40.24
357III LO im. Jana Kochanowskiego40.21
358II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida40.18
359II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej40.16
360III LO im. Alfreda Lityńskiego40.12
360XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego40.12
362Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie40.10
363I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły40.09
364Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego40.08
365Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi40.00
366IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II39.98
366Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika39.98
368I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza39.96
369IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki39.94
369IV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi39.94
371III LO im. Cypriana Kamila Norwida39.90
372VI LO im. Króla Zygmunta Augusta39.82
373I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki39.77
374Społeczne Liceum Ogólnokształcące39.70
375I LO im. Jana III Sobieskiego "Carolinum"39.65
375Salezjańskie LO im. św. Jana Bosko39.65
377I LO im. Seweryna Goszczyńskiego39.63
378VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika39.60
379Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika39.59
380KLO oo. Bernardynów im. o. Anastazego Pankiewicza39.58
381Prywatne LO im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich39.55
382I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki39.54
383Publiczne Liceum Ogólnokształcące S.R.K.A.K.39.52
384II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie39.50
385Akademickie Liceum Ogólnokształcące39.49
386I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema39.47
386LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej39.47
388Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego39.46
389Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych39.43
390II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika39.39
391I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika39.37
392Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły39.35
393I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego39.29
393III LO im. Stefana Batorego 39.29
395XII LO im. Henryka Sienkiewicza39.27
396II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja39.21
397Alternatywne Liceum Ogólnokształcące39.20
398Liceum Ogólnokształcące im. ONZ39.17
399I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga39.13
400II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera39.08

Fundatorzy nagród