Partner Główny Rankingu

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
401XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego39.06
402Ogolnokszt. Szkoła Baletowa im. R. Turczynowicza39.00
403I LO im. Władysława Broniewskiego38.99
403Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza38.99
405I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy38.97
406LO nr III im. Władysława Broniewskiego38.92
407Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu38.91
408Akademickie Liceum Ogólnokształcące38.89
409Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego38.87
410XXIV LO im. Stafana Banacha38.81
411Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi38.79
412LO im. Władysława Jagiełły38.76
413I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego38.73
414I Społeczne LO im. Zbigniewa Herberta STO38.71
414II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera38.71
414X LO im. Komisji Edukacji Narodowej38.71
417I Liceum Ogólnokształcące38.67
418I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja38.66
419Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika38.64
419Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. 38.64
421II LO z Oddz. Dwujęz. i Integr. w ZSP38.60
422Publ. LO Zgrom. Panien Ofiarow. Najśw. Maryi Panny38.58
423Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego38.50
424Publ. LO Tow. Salezjańskiego im. św. D. Savio 38.49
425Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego38.47
426I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki38.46
427II Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 138.43
427II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego38.43
429IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego38.41
430Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera38.39
431I LO im. Tadeusza Kościuszki38.38
431Samorządowe LO im. Romualda Traugutta38.38
433I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego38.35
433I LO im. Jarosława Dąbrowskiego38.35
433LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego38.35
436Liceum Plast. - ZSPlast. im. St. Kopystyńskiego38.34
437I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika38.30
437V LO z Oddz. Dwujęz. im. Kanc. Jana Zamoyskiego38.30
439I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki38.27
440I LO im. Króla Jana III Sobieskiego38.26
441I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera38.25
442II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater38.22
443IX Liceum Ogólnokształcące38.21
444II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego38.19
444Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego38.19
446III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej38.18
447Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie38.14
448Państwowe Liceum Plastyczne38.13
448Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące38.13
450Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza38.12

Fundatorzy nagród