Partner Główny Rankingu

UAM stawia na współpracę z najlepszymi szkołami średnimi

Partner Rankingu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z wiodących uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia jest częścią szerszego środowiska edukacyjnego, a co za tym idzie współpracuje z najlepszymi szkołami przygotowującymi kandydatów i przyszłych studentów. UAM proponuje szkołom średnim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, udział w licznych przedsięwzięciach rozwijających wiedzę i zainteresowania. Propozycje mają różnorodny charakter, m.in. naukowy, popularyzatorski, kulturalny, edukacyjny. Posiadając odpowiednią infrastrukturę oraz kadrę naukową, uczelnia jest w stanie zapewnić współpracę na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Specjalnie dla szkół przygotowano dedykowane miejsce na stronie internetowej uniwersytetu (w zakładce Współpraca), gdzie gromadzone są oferty wykładów otwartych, seminariów, targów, konferencji i warsztatów, przygotowanych dla uczniów. Do nauczycieli kierowane są propozycje działań wspierających rozwój zawodowy. Cyklicznie wysyłany jest także newsletter, który informuje o najnowszych inicjatywach.

Poszczególne wydziały UAM obejmują swoim patronatem klasy w najlepszych szkołach. Uczniowie tych klas zapraszani są na wydarzenia przygotowywane specjalnie dla nich, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

Najlepsi kandydaci z topowych szkół średnich już od pierwszych chwil na UAM mają bardzo wiele możliwości, by rozwijać swoje pasje naukowe. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć na pierwszym roku, mogą zgłosić się na wyjazd w ramach szkoły letniej – Best Student Camp. Wyjazd przeznaczony jest dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

Podczas obozu studenci:

  • szkolą język angielski, tak by lepiej posługiwać się nim w środowisku naukowym,
  • uczą się, jak pozyskiwać środki na własne badania i jak wypełniać wnioski o granty,
  • ćwiczą autoprezentację,
  • poznają etykietę akademicką.

Zajęcia podczas szkoły letniej prowadzą uznane autorytety z różnych dziedzin.

Najnowszym projektem przeznaczonym dla uczniów szkół średnich jest  „UAM dla Najlepszych''. Celem projektu jest długofalowe indywidualne wsparcie uczniów zmotywowanych do rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy, a także zainteresowanych współpracą z mentorami - ekspertami UAM w obszarze różnych dziedzin nauki. Program ruszy w I kwartale 2019 roku. Szczegóły tej akcji zostaną wkrótce opublikowane na stronie uam.edu.pl oraz w mediach społecznościowych uniwersytetu.

https://amu.edu.pl/

Fundatorzy nagród